INFO – ARBETSMETODER, VILLKOR OCH RÄTTIGHETER

HUR JAG ARBETAR

Jag, Peter Lindberg verkar med Göteborg som bas och är tillgänglig för uppdrag i hela Sverige och utlandet med undantag för platser med säkerhetsproblem och konflikter etc. Vid uppdrag utanför Sverige är det viktigt att komma ihåg att boka i tid (du kan ju chansa om uppdraget kommit in sent) då restid osv kan göra att det blir knappt med tid gentemot andra bokade uppdrag. Utöver arvode står kunden generellt för alla omkostnader såsom reseutgifter, personal, assistenter mm och övriga faktiska kostnader. Vid uppdrag på annan ort utgår även debitering för traktamente eller motsvarande. Restid debiteras med halv timtaxa om inget annat är överenskommet. I de fall där bokning och arrangemang av bilar, utrustning, modeller etc ska hanteras tas betalt för faktiskt tidsåtgång och faktiska kostnader för att hantera detta. Efterbearbetning debiteras enligt prislista.


RIGHTS AND USER-POLICY FOR ALL CLIENTS (Business/corporate and private)

• Kunden accepterar att jag, Peter Lindberg (fotografen) använder bilder från uppdrag till egen marknadsföring inklusive webplats, feature-reportage (om fotografen), annonser för min verksamhet och fotoutställningar.

• Kunden accepterar att alla bilder kan säljas som konstnärligt verk (art-prints).

• Fotografen respekterar publiceringsdatum och visar aldrig tagna bilder för någon utanför produktions-teamet innan bilderna är (av kunden) publicerade. Undantaget är när publicering ej blir av inom 2 år, då fotografen förbehåller sig rätten att visa dessa efter denna tid passerat (2 år räknat från slutförd fotografering), såvida fotografen och kunden inte kommit överens om annat skriftligen.

• Uppdrag som visar tex. prototyper eller annan hemlig information visas ej före produktens släpp-datum eller före ett datum som reglerar hur länge bilderna är hemliga. Saknas avtal väntar fotografen 5 år innan materialet visas för utomstående. Dylika avtal ska initieras av kunden.

• Fotografen använder sekretess-avtal i de fall kunden önskar och initieras i så fall av kunden. Sekretessavtal tecknas även mellan fotograf och eventuella underleverantörer i sin tur.

• Alla fotografier förblir fotografens egendom och äganderätten kan ej köpas. Endast användningsrätt kan köpas och bestäms från uppdrag till uppdrag eller genom ramavtal.

• Genom att använda bilder utanför överenskomna avtal eller utan avtal godkänner bildanvändaren att betala €5000 per bild eller dubbla normala ersättning till fotografen om denna sammanlagda summa skulle överstiga €5000

• Upphovsrätten är reglerad i lag och kan ej skiljas från fotografen. Den innebär bland annat att fotografen alltid har rätt till byline med mera. Lär mer här.

• Genom att anlita Peter Lindberg eller använda hans bilder godkänner du ovan nämnda villkor. Alla villkor kan ändras utan förvarning så läs på varje gång.

PRIS- & RÄTTIGHETSPOLICY FÖR PRIVATKUNDER

Då det kommit till min kännedom att folk fått betala för massor av saker som jag anser självklart ska inkluderas i grundpriset så har jag valt att formulera en policy för vad som gäller både filrättigheter och efterbeställningar. • Kunden betalar för tid & arbete, dvs. inga avgifter för att få originalfiler etc. • Kunden behöver inte betala för annat en ren hantering när efterbeställningar eller ersättningsmedia för borttappad CD/DVD beställs. • Mycket fördelaktiga priser på förstoringar. • Enda begränsningar som gäller för bildrättiheter är att de inte får användas kommersiellt eller säljas vidare. • Mitt enda skäl till att jag vill att kunderna beställer förstoringar från mig är att jag kan GARANTERA kvaliteten OCH PRISET! Och att bra förstoringar är en förutsättning för mitt goda rykte. Jag förbehåller mig rätten till användning av bilderna i egen marknadsföring för konstnärligt arbete/konstprintar (tavlor till försäljning) så länge inget annat skriftligen överenskommits.  //Peter Lindberg