Fotografen säger:

Modefotografi är min passion. Som modefotograf får man utlopp för sin kreativitet! Modefotografi är den enda typen av helt kommersiell fotografi där man emellanåt får helt fria händer att göra precis sp, ,am själv tycker är bäst. Jag försöker alltid får varje bild att kännas som att den är en del av ett större händelseförlopp. Att det hänt saker innan och mer kommer hända, och att bilden är en sorts tjusig snapshot. För mig är utmaningen att förnya mig själv som modefotograf och förnya bilden som sådan vitaliserande och spännande.

Modefotograf – en roll?

Hur ska en modefotograf vara? Ska han/hon vara på ett speciellt sätt? Vad gör en bra modefotograf? Min åsikt är att en duktig fotograf, oavsett kategori, kan visualisera och bygga bilder inne i huvudet. EN ytterligare kvalifikation är förmågan att berätta något i en bild, och att sätta en stämning. Betraktaren ska kunna fantisera om vad som händer före, efter och bakom betraktaren. Då har man lyckats.

//Peter Lindberg

 

The Photographer Says:

Fashion is my passion,  I use to say. Fashion is the only kind of commercial photography that sometimes gives you completely free hands to do what you want, to experiment. I try to make each picture look like it is part of a bigger story. Something happened before the image was taken, and it was a fancy snapshot. For me the challenge of renewing myself fashion photographer and the imaging language is vitalizing and exciting.

//Peter Lindberg